Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que s’ocupa de les afeccions del cor i de l’aparell circulatori.

L’objectiu del servei és l’atenció global al pacient cardíac en coordinació entre les diferents unitats i els professionals mèdics i sanitari que les composen.