SERVEI A DOMICILI

L’hospitalització a domicili és un model assistencial que proporciona cures i atencions de nivell hospitalari al domicili dels pacients amb l’objectiu d’evitar o escurçar l’estada hospitalària. Aquesta reducció en el temps d’hospitalització permet optimitzar els recursos hospitalaris, però sobretot representa un avantatge per als pacients, que poden gaudir de les comoditats del seu domicili sense renunciar, per això, a una atenció mèdica especialitzada.