Digestologia

La Digestologia o Gastroenterologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi i tractament de les malalties de l’aparell digestiu. Aquestes malalties poden afectar el tub digestiu (que comprèn esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, recte i anus) o a l’fetge, vesícula biliar i vies biliars.

Comprèn el maneig d’una multitud de patologies com: esofagitis, gastritis, úlcera gàstrica o duodenal, malaltia inflamatòria intestinal, trastorns funcionals, pòlips o diverticles intestinals, tumors a qualsevol nivell de l’aparell digestiu, hepatitis, hepatopaties cròniques, litiasi biliar, etc.