INFERMERIA I SERVEI D’ANALÍTIQUES

La Infermeria és la professió del camp de les ciències de la salut i la titulació universitària de la persona que es dedica a la cura dels individus, la família i la comunitat en totes les etapes del cicle vital i en els seus processos de desenvolupament.

Alhora i com a complement al servei d’infermeria, realitzem ànalisis clínics i per tant, som CENTRE/PUNT D’EXTRACCIÓ. El més important és el nostra pacient i es vol oferir des del centre, un servei global perquè el client pugui realitzar el màxim nombre de proves al centre, sense necessitat de desplaçar-se.