LOGOPÈDIA

La Logopèdia és l’especialitat que s’encarrega de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació (problemes de veu, de parla, de llenguatge oral i/o escrit, de l’ús del llenguatge) i de la deglució, causats per una malaltia neurològica, neurodegenerativa o dany cerebral adquirit.

La intervenció logopèdica té com a objectiu millorar les funcions alterades i ajudar en l’adquisició de noves habilitats compensatòries. El paper de la família i/o cuidador del pacient és molt important en el procés de recuperació, per això se’ls fa partícips en el tractament garantint la integració de la teràpia en la vida diària i el correcte seguiment de les pautes per al domicili.