MEDICINA DEL TREBALL

La medicina del treball és una especialitat mèdica que té el seu precursor en l’anomenat Diploma de Medicina d’Empresa i que va ser creada pel Reial Decret 127/84 i que fa feina amb altres professionals de la salut laboral com els professionals d’infermeria d’empresa i altres professionals de la Prevenció, com els especialistes de seguretat, higiene, psicosociologia i ergonomia. El Metge i l’Infermer són els responsables de controlar els efectes sobre els treballadors dels Riscos Laborals.