DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Els dietistes-nutricionistes són professionals sanitaris que intervenen en l’avaluació de l’estat nutricional, en la planificació i implementació de programes d’intervenció nutricional per a la promoció de la salut i la prevenció de trastorns i patologies, en la implementació de procediments en seguretat alimentària, així com en la dietoteràpia adequada a situacions clíniques, tant en programes de Salut Pública com en els d’atenció primària i hospitalària. Actualment, però, es desenvolupen nous àmbits de la professió. Les diferents disciplines científiques clàssiques han experimentat avenços extraordinaris i han aportat coneixement de gran interès per abordar els reptes de l’alimentació.