FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ

Podríem dir que la fisioteràpia és una ciència que s’encarrega d’utilitzar tots els agents físics (calor, moviment …) disponibles en el medi per restaurar la funció de el cos humà, de manera que la qualitat de vida i percepció de salut per part de l’ pacient arribi al seu màxim exponent. Està Desenvolupat per fisioterapuetas, titulats universitaris, i aborda diferents especialitats (tercera edat, traumatologia, reumatologia, neurologia, pediatria, sistema cardiorespiratori), i amb diferents tècniques, però sempre amb un objectiu comú, la millora de l’estructura i funció de el cos humà .