TRAUMATOLOGIA

La traumatologia és la branca de la medicina que es dedica a l’estudi de les lesions de l’aparell locomotor. L’especialitat és medicoquirúrgica, i els metges que la practiquen es diuen traumatòlegs.

El seu àmbit s’estén més enllà del camp de traumatisme majors; abasta l’estudi de les malalties congènites o adquirides que afecten l’aparell locomotor, especialment d’aquelles que precisen tractament amb cirurgia ortopèdica, pròtesis o ortesis.