UROLOGIA

L’uròleg és el metge especialista en el sistema urinari i l’aparell reproductor masculí. És qui s’encarrega de tractar malalties com les litiasis renals, els problemes vesicals i prostàtics, les infeccions d’orina o els problemes sexuals masculins.