NEUROLOGIA

La Neurologia és l’especialitat mèdica que estudia l’estructura, funció i desenvolupament
de el sistema nerviós (central, perifèric i autònom) i muscular en estat normal i
patològic, utilitzant totes les tècniques clíniques i instrumentals d’estudi,
diagnòstic i tractament actualment en ús o que puguin desenvolupar-se en el futur.
La Neurologia s’ocupa de forma integral de l’assistència mèdica a l’malalt
neurològic, de la docència en totes les matèries que afecten el sistema nerviós i de
la investigació, tant clínica com bàsica, dins del seu àmbit.