DERMATOLOGIA

La Dermatologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de el coneixement de la pell humana i de les malalties que primitiva o secundàriament l’afecten, així com dels mètodes per a la prevenció de les mateixes i per a la preservació o la recuperació de la normalitat cutània .