COLOPROCTOLOGIA

La Coloproctologia és la part de la medicina que estudia totes les malalties que afecten el còlon, a l’recte i a l’anus. És una de les especialitats de la medicina i de la cirurgia més important, i les patologies d’aquesta regió ocupen el 50% de les tasques d’un equip de cirurgia.

És una especialitat que aborda patologies molt àmplies. Des del càncer de còlon i recte a malalties de l’anus (hemorroides, fístules, fissures o incontinències).